DIGITAAL & WETTELIJK DOCUMENTEN TEKENEN
Digitaal Tekenen bezig met een sterke opmars in het MKB
Documenten

U kunt nu al uw documenten digitaal laten tekenen. Dat is makkelijk en scheelt ook nog eens in print kosten en arbeid.

Rechtsgeldig

Uiteraard zijn getekende documenten volledig wettelijk mocht u deze ooit wettelijk nodig hebben.

Identificatie

Identificatie van de persoon vindt plaats met een combinatie van variabelen die gecombineerd worden in een teken certificaat.

Hoe werkt het?

U kunt makkelijk al uw documenten uploaden naar de cloud. In de SIgnNow app maakt u vervolgens de velden aan die ingevuld of hetekend moeten worden en verstuurt de documenten aan de mensen die moeten tekenen en kunt eventueel nog een e-mail adres als carbon copy meenemen die een kopie van het document dient te ontvangen.

Vervolgens wordt een handtekening gezet waarbij een uniek certificaat wordt gegenereerd. Dit certificaat zorgt ervoor dat het document rechtsgeldig is en wordt bepaald op basis van het e-mail adres van degene die tekent, het unieke apparaat ID waarop deze tekent en het IP adres van de Internet Verbinding waar het apparaat zich bevindt.

Wij geven altijd de tip documenten niet te laten tekenen op uw eigen apparaten. Met de kennis in bovenstaande alinia zou immers makkelijk te bewerken zijn als u documenten laat tekenen op uw eigen ICT infrastructuur dat u zelf die documenten getrekent hebt! Laat de documenten dus bij voorkeur altijd tekenen op de eigen ICT infrastructuur van degene die moet tekenen. Bijvoorbeeld de prive telefoon van een medewerker.

Demonstratie zien?