Facturatie van Abonnementen
PER MAAND

Voor klanten die meerdere abonnementen van ons afnemen factureren we deze maandelijks. Geeft u daarbij aan hoe u de facturatie het liefst wil hebben. Alles op een factuur of misshcien de telefonie en de ict abonnementen op een aparte factuur omdat deze op een aparte grootboek rekening geboekt worden? U vraagt wij draaien...

PER KWARTAAL

Voor kleinere bedrijven fatureren wij onze abonnementen per kwartaal omdat we geen facturen van onder de 15€ per maand willen sturen. In dat geval verzamelen we dat in een kwartaal factuur zodat u als kleinere onderneming ook minder factuur overhead van ons ontvangt;

PER JAAR

Voor heel kleine opdrachtgevers of bedrijven die maar een klein stukje dienstverlening afnemen zoals een domeinregistratie kunnen wij desgewenst ook een jaarfactuur sturen. In principe is dit een uitzondering omdat we grotendeels standaardiseren op maandfacturen maar we zijn flexibel en de klant is bij ons echt koning...

Facturatie van dienstverlening:
Break-Fix Dienstverlening (Variabele Prijs)

Break-Fix Dienstverlening beter bekend onder de naam uurtje factuurtje... Waarbij we de gemaakte uren voro uw bijhouden op een separate beheer & support factuur.

WIj factureren rond de 1e en 15e dag van de maand de voortgang in de gemaakte uren voor uw bedrijf of een ticket af is of nog in voortgang maakt daarbij voro ons niet uit. Voortgang & afhandeling van tickets kunt u inzien via ons klantenportaal.

All you can ICT Dienstverlening (Vaste Prijs)

Neemt u het Managed Services abonnement "All you can ICT" af dan betaalt u een vast bedrag per werkplek/server/extensie per maand voor alle beheer & onderhoud, zowel op locatie als op afstand.

Dit is een abonnement en wordt volgens de maandfacturatie onder de kop Abonnementen op deze pagina gefactureerd.

Project Dienstverlening/Aanschaf Hard & Software

Projecten en hardware wqorden gefactureerd als deze geleverd zijn of bij bepaalde mijlpalen in een project zoals die met u besproken zijn. Projecten & Hardware vallen buiten de Break-Fix of All you can ICT dienstverlening en factureren we altijd op een separate projectfactuur.

Uw facturatie aan laten passen?

VERSTUREN & INNEN VAN FACTUREN

  • Uiteraard versturen we onze faturen digitaal, we zijn immers een ICT bedrijf en dat is ook veel beter voor het milieu!
  • Voor het innen van de facturen rekenen we op uw goede betaalgedrag... Wilt u de factuur niet betalen omdat u het niet eens bent met de factuur dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij uw account manager of via de gegevens zoals vermeld op de factuur;
  • Mocht u toch een keer een betaaltermijn missen dan ontvangt u na enkele dagen een herinnering per mail en telefoon van uw account manager. Vanaf dat moment loopt ons inningsproces geautomatiseerd door. Wanneer de factuur 60 dagen na factuurdatum nog niet voldaan is volgt een automatische incasso overdracht aan een deurwaarder om de facturen alsnog te innen, dat klinkt misschien onvriendelijk maar wij willen ons bezig houden met ons vak, niet met facturen innen. Wij leveren goede producten en dienstverlening en verwachten als tegenprestatie tijdige betaling en misschien af en toe een schouderklopje;
  • Iedereen kan een keer wat krapper zitten en daar hebben wij alle begrip voor communiceer dat tijdig en duidelijk met uw account manager voor het treffen van een betalingsregeling met een termijn die wel past;
  • Denk misschien vooraf ook nog even na over onze flexibele financiele diensten zoals hardware as a service, financial of operation lease van hardware en/of onze dienstverlening om investeringe te spreiden.

 

FACTORING

  • Ons bedrijf is sinds de start in 2004 groeiende. Waar de groei in de start jaren te overzien was zijn wij de laatste jaren steeds harder gaan groeien waarbij we op zoek zijn gegaan naar een flexibele financieringsoplossing die makkelijk met ons mee kan groeien, ook bij snelle groei;
  • Daarom maken we gebruik van de diensten van Boozt 24. Zo houden wij een goede financiele rust hoe groot een opdracht ook is en kunnen we ons concentreren op onze core activiteiten: het leveren, bouwen en onderhouden van ICT infrastructuren waarbij we steeds kijken welke nieuwe producten van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten zodat we die aan ons portfolio kunnen toevoegen;

Hardware & projectdienstverlening in een lease?

Betaaltermijnen

Abonnementen

Op abonnementen zoals Office 365 of Voice over IP zitten dunne marges; We kunnen onze prijzen allen scherp houden door snelle incasso die u anders ook bij de grote parijen zoals Microsoft of Google moet aangaan. 

Abonnementen betaaltermijn via Incasso 8 dagen netto;

BreakFix Dienstverlening 

Ticket dienstverlening factureren we rond de 1e en 15e werkdag van de maand. U krijgt dan een overzichtelijke factuur van alle (lopende) werkzaamheden. Wilt u geen ticket facturen ontvangen maar een vast bedrag per maand?

Betaaltermijn 30 dagen netto, op uw verzoek via incasso;

Project Dienstverlening 

Project dienstverlening factureren we volgens het afgesproken projectplan of het bereiken van bepaalde projectmijlpalen. Uiteraard wanneer we het project werkend volgens afspraak hebben opgeleverd

Betaaltermijn 30 dagen netto, op uw verzoek via incasso;;

Hard- en Software

Hard- en software boven de 300€ factureren we zodra de leverdatum met u is afgesproken. U ontvangt dan een factuur op de dag  van levering. Kleine aanschaffingen laten we lopen via de ticket facturatie;

Betaaltermijn 30 dagen netto, op uw verzoek via incasso;;

MINIMALE CONTRACTTERMIJNEN

Bijna alle diensten en abbonnementen

 

Deze diensten en abonnementen zijn per volledige maand omhoog en omlaag op te schalen. Er worden hiervoor geen aanvullende aan-- of afsluitkosten voor berekend. Dat kan aan ons gevraagd worden, of dit kan u zelf regelen via de Client Portal. 

3CX Telefooncentrale Licenties & Hosting

 

Vanuit de leverancier kopen wij een jaarlicentie. Deze licenties gelden dus ook voor u als klant voor een jaar en worden steeds voor een nieuwe periode van een jaar verlengd. 

xDSL KPN Internet Verbindingen

 

Hier geld een minimale looptijd van 1 jaar. Na een jaar is deze dienst per volledige maand opzegbaar. Op het aan-- en afsluiten van een xDSL verbinding zit altijd een fee verbonden (vanuit KPN).

Glasvezel verbindingen

 

Hier geldt, meestal, een looptijd van 3 jaar. Hierdoor is het voor ons mogelijk om lagere maandlasten door te berekenen. Liever een looptijd van 1 jaar? Dan zullen de maandkosten hoger liggen. Na het verlopen van de initiele looptijd zijn deze diensten per maand opzegbaar. Op het aan-- en afsluiten van een glasvezel dienst zit altijd een fee verbonden (vanuit de provider). 

Opzeggen /mutaties 

 

Let op! Opzeggingen en mutaties aan het contract dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Zo hebben beiden partijen duidelijkheid over de juiste opzegdatum. 

LOOPTIJD ABONNEMENTEN

Wij houden net als onze klanten niet van lange looptijden op contracten en abonnementen, dat proberen we in onze dienstverlening en producten die we aanbieden dan ook zo veel mogelijk te vermijden.... Zo dat is er uit... Wij gaan voor goede dienstverlening, concurerende prijzen, snelle reactietijden, en ruime openingstijden voor uw dagelijkse support vragen... als we dat allemaal kunnen waarmaken dan gaan we ervan uit dat we nog jaren samen mogen werken en wij hebben geen langdurig contract nodig om dat vast te leggen.

Er zijn echter enkele uitzonderingen die ons met name door leveranciers worden opgelegd, zo is de aanleg van een internetverbinding altijd voor een minimale looptijd van een tot drie jaar. De reden hiervan is dat er door de provider soms ook behoorlijk wat tijd, geld en energie in een infrastructuur wordt gestoken, dat wordt natuurlijk niet terugverdiend met een internet abonnement van enkele maanden. Wij houden echter van transparantie en duidelijkheid daarom in de linkerkant van deze tabel al onze typen abonnementen en de daarbij horende looptijden.

Full incasso van uw facturatie?

Garantie

Uiteraard bieden wij garantie op onze producten en diensten wa hanteren daarbij de volgende waarden:

  • Hardware Garantie gaat voor geleverde apparatuur in op het moment dat deze geplaatst wordt bij de klant en duurt standaard 1 jaar tenzij vanuit de leverancier een langere periode garantie wordt gegeven, bij sommige merken kan ook nog een optionele extra garantie worden afgesloten (tegen meerprijs);
  • Garanties op instellingen na oplevering van een dienst duurt tot twee weken na voltooiing van het betreffende project. Na die fase gaat de onderhoudsfase in waarbij onderhoud en onsersteuning op basis van nacalculatie of per apparaat per maand voor een vaste prijs per maand wordt gefactureerd.