045 303 023 2
Deze meerwaarde zijjn wij voor uw bedrijf met onze gediciplineerde documentatie:
Superieure Klanten Service

Ooit iemand aan de telefoon gehad die niet meteen een wachtwoord kon geven? Niets is erger als ongedocumenteerde wachtwoorden door uw ICT leverancier…

Met onze documentatie hebben al onze medewerkers snel inzicht in hoe de omgeving in elkaar zit, wat de wachtwoorden zijn en hoe we zaken kunnen benaderen. Dit komt professioneel en betrouwbaar over wanneer u met ons communiceert.

Toekomstvast

Normaliter wijzen wij een vaste medewerker toe aan uw bedrijf voor alle planbare activiteiten. Een keer per jaar laten we echter een andere medewerker naar uw omgeving kijken. Zo controleren wij elkaar en beschikken altijd meerdere van onze medewerkers over kennis van uw bedrijf. Samen met een goede documentatie betekent verloop in ons personeelsbestand dan ook nooit kennisverlies over uw ICT infrastructuur.

Snellere Oplostijden

Zeker bij calamiteiten is dit belangrijk, als u een storing bij ons meldt moeten wij niet nog gaan kijken hoe de omgeving in elkaar zit, van welke software leveranciers u gebruik maakt en hoe wij die kunnen bereiken.

Een goede documentatie scheelt dienstverlening tijd om tot een goede oplossing te komen en bespaart eventuele downtime voor uw medewerkers waarin zij niet (effectief) kunnen werken.

Minder Fouten

Goede documentatie voorkomt fouten van met name onze medewerkers als ze voor u aan het werk zijn. We leggen kritieke processen vast zodat we weten wat er speelt in uw omgeving en wanneer bepaalde processen voor u bedrijf kritiek zijn en wanneer niet. Zo kunnen we altijd effectief onze werkzaamheden plannen rekening houdend met de processen binnen uw bedrijf en op die manier bijvoorbeeld downtime op kritieke momenten voor uw bedrijf voorkomen door onderhoud goed te plannen.

Auditing & Rapportage

Wij kunnen periodiek u een rapportege sturen van de meest recente documentatie, met of zonder zichtbare wachtwoorden. Daarnaast kunnen we ook bekijken wie van ons personeel welke documentatie of wachtwoorden heeft bekeken zodat we bij verloop in ons personeelsbestand precies weten welke wachtwoorden we aan moeten passen.

Automatische Controles

Vanuit ons documentatieplatdform kunnen we verder nog automatische controles van correcte SSL certificaten of te verlopen licenties inregelen. Zo krijgt onze servicedesk automatisch meldingen van incorrecte websites of van licenties die binnenkort verlopen.

Op zoek naar een ICT bedrijf dat tijd en geld investeert in goede documentatie?